Normy dotyczące rusztowań

 

 

NAJWAŻNIEJSZE PODSTAWOWE NORMY DOTYCZĄCE RUSZTOWAŃ

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i główne parametry
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy Część 1: Rusztowania -- Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania
PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Część 2: Informacje o materiałach
PN-EN 1298:2001 Przejezdne pomosty robocze( Rusztowania jezdne) - Zasady i wytyczne opracowywania instrukcji obsługi
PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urządzenia budowlane - Część 3: Obciążenia badawcze
PN-EN 12810-1:2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych - Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów
PN-EN 12810-2:2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych - Część 2: Szczególne metody projektowania konstrukcji
PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach Część 1: Złącza do rur -- Wymagania i metody badań
PN-EN 74-2:2009 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 2 - złącza specjalne - Wymagania i metody badań
PN-EN 74-3:2007 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach - Część 3 -podstawki płaskie i sworznie centrujące - Wymagania i metody badań
PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych Materiały, wymiary , obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania
PN-EN 1263-1:2004 Siatki bezpieczeństwa

 

Najważniejszym przepisem dotyczącym rusztowań jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. Rozporządzenie to jest nowelizacją rozporządzenia z 1972 r. znanym pod obiegową nazwą "13". Można przyjąć, że jest to najważniejsze rozporządzenie dotyczące branży rusztowaniowej. W rozdziałach 8 - "Rusztowania budowlane i pomosty robocze" oraz w rozdziale 9 - "Roboty na wysokości", przedstawia ogólne wymagania w zakresie - rusztowania i podesty ruchome i zawiera wymagania; prawne, ergonomiczne, w zakresie konstrukcji rusztowań, bhp oraz w stosunku do rusztowań jezdnych i podestów ruchomych.

Innym ważnym przepisem dla wykonywania zawodu montera rusztowań jest rozporządzenie w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Przepis ten po raz pierwszy w 2001 r. ustanawia konieczność posiadania uprawnień przy budowie rusztowań oraz określa zasady i tryb nadawania tych uprawnień. Jest to niewątpliwie ważny krok dla branży rusztowań, ponieważ, do tego czasu prawo nie przewidywało konieczności ich posiadania przez monterów.