Dlaczego warto sprawdzać czy rusztowanie jest oznakowane?

Opublikowany 2013/01/02

Oznakowanie rusztowań.
Jest parę ważnych powodów oznakowania elementów rusztowań:

-oznaczanie uwiarygodnia wyrób poprzez identyfikacje producenta, dając tym samym możliwość kontroli,
-stanowi gwarancję załatwienia reklamacji, ( daje jasność, co do daty produkcji, a więc określa okres gwarancji)
-oznakowany element może podlegać niezależnym osądom porównawczym,
-daje możliwość katalogowania wyrobu.
Nie znakują swoich wyrobów tacy producenci, którzy nie chcą się identyfikować ze swoim wyrobem, często wiąże się to z dużym prawdopodobieństwem, że produkt nie spełnia warunków technicznych dla rusztowań określonych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a co za tym idzie nie daje gwarancji bezpieczeństwa pracy pracowników pracujących na rusztowaniach.

Wg wymagań IMBiGS cechowanie powinno odpowiadać następującym kryteriom:
-każda część nośna rusztowania powinna być ocechowana w sposób trwały, odporny na warunki atmosferyczne
-oznakowanie części nośnych powinno umożliwić identyfikację producenta oraz roku produkcji.
-oznakowanie powinno być tak wykonane, aby było czytelne przez cały czas użytkowania elementu.
-dokumentacja towarzysząca powinna zawierać instrukcję cechowania.